MUSICA ELECTRONICA

W muzyce elektronicznej „waveshaping” jest rodzajem syntezy, w której złożone widma dźwiękowe są wytwarzane z prostych tonów poprzez zmianę kształtu fal dźwiękowych.

Odbywa się to poprzez mapowanie sygnału wejściowego na sygnał wyjściowy za pośrednictwem stałej lub zmiennej funkcji matematycznej, zwanej funkcją kształtowania (shaping function) lub funkcją transferu (transfer function).

Gitarowy „distortion effect pedal” jest przykładem urządzenia, gdzie zastosowany jest „waveshaping”.