MUSICA ELECTRONICA

Najprostszą formą syntezy dźwięku jest połączenie dwóch lub więcej fal sinusoidalnych w bardziej złożoną falę. Ten proces nazywa się syntezą addytywną (additive synthesis) i może być używany do tworzenia różnorodnych dźwięków poprzez składanie warstw wielu pojedynczych dźwięków. Źródło każdej fali może być modyfikowane niezależnie. We wcześniejszym okresie robiono to poprzez łączenie dźwięków kilku oscylatorów audio w celu uzyskania nowego dźwięku. Na przykład, fala trójkątna może być uzyskana ze złożenia wielu pojedynczych fal sinusoidalnych. Podstawowa lub fundamentalna fala sinusoidalna byłaby najgłośniejsza, a dodatkowe fale sinusoidalne byłyby dodawane w celu zbudowania struktury alikwotowej charakterystycznej dla fali trójkątnej.

 

Podobnie jak formy fali można konstruować przez dodanie jednego dźwięku do drugiego, można je również modyfikować poprzez eliminację pewnych części składowych dźwięku, takich jak alikwoty lub częstotliwość tonu podstawowego. W tym celu stosuje się filtrowanie dźwięku, a proces ten nazywa się syntezą subtraktywną (subtractive synthesis).