MUSICA ELECTRONICA

Pierre Schaeffer (1910-1995) był francuskim kompozytorem, akustykiem i inżynierem elektronikiem. W roku 1948 pracując w Radiodiffusion et Télévision Françaises, zainicjował „muzykę konkretną”, która polegała na wykorzystaniu jako materiału muzycznego istniejących w otoczeniu dźwięków, poprzez ich rejestrację, przetwarzanie i łączenie w formę muzyczną.

Środki manipulacji, jakimi się posługiwał obejmowały zmianę szybkości odtwarzania w celu zmiany wysokości tonu, odtwarzanie taśmy do tyłu, odcinanie taśmy w celu precyzyjnej kontroli czasu trwania, filtrowanie lub wzmacnianie pewnych częstotliwości fal dźwiękowych oraz inne bardziej złożone środki.

Pierwszym ważnym utworem muzyki konkretnej była skomponowana w 1950 roku przez Schaeffera, we współpracy z Pierrem Henry'm, Symphonie pour un homme seul (Symfonia dla samotnego człowieka). To oraz inne dzieła muzyki konkretnej odzwierciedlają podejście do dźwięku, które wywarło istotny wpływ na twórców muzyki elektronicznej w latach późniejszych. Wśród innych jego dzieł znajduje się eksperymentalna opera Orpheé 53 (1953). W latach 1968 do 1980 roku wykładał kompozycję elektroniczną w Konserwatorium Paryskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<poprzedni

następny>