MUSICA ELECTRONICA

Modulacja pierścieniowa (Ring modulation) jest formą modulacji amplitudy, w której specjalny obwód tłumi sygnał nośny i odtwarza tylko wstęgi boczne. W miejsce oryginalnego sygnału nośnego tworzone są dwie dodatkowe częstotliwości. Jedna jest równa sumie dwóch częstotliwości wejściowych, a druga jest równa różnicy między nimi. Jeśli sygnał wejściowy ma wiele harmonicznych, tak jak gitara lub ludzki głos, sygnał wyjściowy jest złożony i bogaty, jest rodzajem ducha oryginalnego dźwięku. Analogowy modulator pierścieniowy, wciąż produkowany przez Roberta Mooga, ma drugi sygnał wejściowy w postaci oscylatora. Można go dostosować, aby zawęzić lub poszerzyć odległość między dwiema częstotliwościami generowanymi przez efekt.