MUSICA ELECTRONICA

Modulacja częstotliwości (frequency modulation - FM) polega na wykorzystaniu napięcia sterującego do zmiany częstotliwości (wysokości) dźwięku. Napięcie sterujące, znajdujące się w niesłyszalnym zakresie częstotliwości, wytwarza efekt vibrato, który jest falowaniem wysokości wokół centralnego tonu nośnego. Podobnie jak w przypadku modulacji amplitudy, gdy napięcie sterujące znajduje się w słyszalnym zakresie częstotliwości, otrzymany sygnał zawiera wstęgi boczne fali nośnej. Złożoność i składowe harmoniczne pasm bocznych FM są znacznie bardziej skomplikowane i bogate niż te produkowane przez AM. W przeciwieństwie do AM, pasma boczne FM mogą faktycznie zdominować ton nośny.