MUSICA ELECTRONICA

Modulacja amplitudy (amplitude modulation - AM) to użycie napięcia sterującego do zmiany (modulacji) głośności dźwięku. Modulowany dźwięk nazywany jest sygnałem nośnym. Kiedy sygnał o niskiej częstotliwości jest używany do modulowania danej fali dźwiękowej, w rezultacie powstaje powolny, falujący efekt zwany tremolo, w którym głośność dźwięku staje się na przemian głośniejsza i cichsza, ale bez zmiany wysokości. Głośność rośnie i spada wokół centralnej amplitudy.