MUSICA ELECTRONICA

W 1984 roku wprowadzono MIDI - Musical Instrument Digital Interface (cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych). MIDI umożliwia elektroniczne łączenie instrumentów wykonanych przez różne firmy w celu ich kontroli. Pozwala to pojedynczemu wykonawcy za pomocą jednej klawiatury lub innego kontrolera (np. oprogramowania) grać jednocześnie na więcej niż jednym instrumencie, niezależnie od marki i producenta sprzętu. Sygnały sterujące z pojedynczej klawiatury są przesyłane za pośrednictwem interfejsu MIDI do innych syntezatorów, które są z nią połączone, umożliwiając w ten sposób orkiestrację muzyki przy użyciu różnych instrumentów kompatybilnych z MIDI.

 

MIDI było naturalnym następstwem mikrokomputera i niedrogim połączeniem elektronicznego instrumentu muzycznego z komputerem.

 

Co robi MIDI? Przekazuje wartości nut granych na klawiaturze, w tym wysokość, amplitudę i czas trwania. Nie należy tego mylić z nagrywaniem dźwięków granych na klawiaturze; MIDI „rejestruje” tylko sekwencję wartości nut. Barwa lub jakość dźwięku pochodzi od syntezatora, który odbiera sekwencję MIDI. Sekwencja wartości nut MIDI jest niezależna od brzmienia lub głosu instrumentu, który gra te nuty. Ta sama sekwencja wartości nut może być odtwarzana na różnych instrumentach przy użyciu różnych głosów.

 

Sygnał sterujący MIDI może przekazywać kilka parametrów dotyczących nut muzycznych, które są niezależne od instrumentu, na którym są odtwarzane. Parametry te obejmują wartość wysokości tonu, jego amplitudę (siłę grania nuty), efekt użycia kółka pitch-bendu, kółka modulacji i pedału głośności oraz siłę naciśnięcia klawisza, gdy nuta jest trzymana.

 

Interfejs MIDI został zaprojektowany z myślą o dwóch podstawowych zastosowaniach:

• MIDI może łączyć samodzielne elektroniczne instrumenty muzyczne i umożliwiać jednemu instrumentowi sterowanie dźwiękami wydawanymi na kilku innych. Można to zrobić bez osobnego komputera. Instrumenty mogą mieć klawiaturę lub nie, chociaż w typowej konfiguracji multiinstrumentalnej jest co najmniej jedna klawiatura, która kontroluje całość działania.

• MIDI może łączyć samodzielne elektroniczne instrumenty muzyczne z komputerem. W tej konfiguracji komputer służy do wyzwalania dźwięków i przebiegów na podłączonych instrumentach. W ten sposób można obsługiwać wiele kanałów MIDI jednocześnie.