MUSICA ELECTRONICA

Live coding oznacza proces pisania oprogramowania w czasie rzeczywistym w ramach występu.

Jest formą sztuki performatywnej skupionej na pisaniu kodu źródłowego i wykorzystaniu interaktywnego programowania w improwizowany sposób. Live coding jest często używane w tworzeniu cyfrowych mediów i jest szczególnie rozpowszechnione w muzyce komputerowej, zwykle jako improwizacja, chociaż bywa łączone z kompozycją algorytmiczną. Zazwyczaj proces pisania kodu źródłowego jest widoczny dla publiczności poprzez rzutowanie ekranu komputera w przestrzeni występu. Połączenie między komputerami poprzez sieć umożliwia realizację tej formy działania w grupie.