MUSICA ELECTRONICA

Synteza granularna jest to metoda syntezy dźwięku wykorzystująca wiele tysięcy bardzo krótkich (trwających zwykle mniej niż 100 milisekund) zachodzących na siebie "mikrodźwięków", tzw. granulek, bądź ziaren (w angielskim grains). Kształty fali tych granulek są często sinusoidalne, chociaż mogą być użyte dowolne kształty fali. Jedną z alternatyw dla fal sinusoidalnych jest użycie granulek wyciętych z dźwięków samplowanych, nagranych wcześniej lub uchwyconych na żywo. Poprzez manipulowanie rozmieszczeniem w czasie dużej liczby granulek, układanie ich warstwami, tworzącymi tzw. chmurę granularną (grain cloud) oraz manipulowanie wieloma innymi parametrami np. częstotliwością, prędkością odtwarzania, obwiednią amplitudy, głośnością, kształtem fali i ułożeniem w panoramie, można tworzyć ogromną liczbę bardzo złożonych i zmieniających się w czasie dźwiękowych barw.

„Chmurę granularną” można rozumieć jako podlegające fluktuacjom obszary energii dźwiękowej sprawiające wrażenie poruszających się w przestrzeni.

Wielu kompozytorów, takich jak Iannis Xenakis i Barry Truax, uważało syntezę granularną i techniki granulacji za sposób kształtowania dużych mas dźwięku. Obaj ci kompozytorzy są uważani za pionierów tej koncepcji (Truax jest autorem pierwszych programów do syntezy granularnej).