MUSICA ELECTRONICA

Gdy syntetyzowany dźwięk przechodzi przez filtr, przepuszczane są niektóre częstotliwości, a inne zatrzymane. Jest kilka rodzajów filtrów używanych w muzyce elektronicznej.

 

Band-pass filter. Filtr środkowoprzepustowy. Przepuszcza tylko te dźwięki, które znajdują się w określonym przedziale częstotliwości. Jednocześnie usuwa z tonu częstotliwości znajdujące się powyżej i poniżej tego przedziału.

 

Band-reject filter. Filtr środkowozaporowy. Przepuszcza tylko te dźwięki, które są powyżej lub poniżej dwóch określonych wartości granicznych wyznaczających przedział częstotliwości. Usuwa z tonu częstotliwości z tego przedziału.

 

Low-pass filter. Filtr dolnoprzepustowy. Przepuszcza tylko częstotliwości poniżej określonej wartości granicznej. Usuwa częstotliwości powyżej tej wartości.

 

High-pass filter. Filtr górnoprzepustowy. Przepuszcza tylko częstotliwości powyżej określonej wartości granicznej. Usuwa częstotliwości poniżej tej wartości.