MUSICA ELECTRONICA

Alvin Lucier (ur. 1931) był amerykańskim kompozytorem. Kształcił się na uniwersytetach Yale i Brandeis, gdzie wśród jego nauczycieli byli: Howard Boatwright, Arthur Berger, Irving Fine i Harold Shapero; studiował również w Berkshire Music Centre (1958, 1959). Po dwóch latach w Rzymie na stypendium Fulbrighta, Lucier dołączył do wydziału Brandeis i został szefem studia muzyki elektronicznej. W 1970 przeniósł się na Wesleyan University, gdzie został mianowany profesorem muzyki w John Spencer Camp. Był współzałożycielem Sonic Arts Union, dyrektorem muzycznym Viola Farber Dance Company (1972–1977) i członkiem DAAD Kunstlerprogramm w Berlinie (1990). W połowie lat sześćdziesiątych Lucier zaczął badać środowiska dźwiękowe, w szczególności dźwięki, które „w normalnych okolicznościach nigdy nie dotarłyby do naszych uszu”.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystując performerów, elektronikę, instrumenty, architekturę i znalezione przedmioty, opracowuje procesy, specjalnie dostosowane do zjawisk, które chce zbadać lub ujawnić. W swoich pracach bada zjawiska akustyczne i percepcję słuchową. Posługuje się nietypowymi konfiguracjami, eksperymentuje z urządzeniami technologicznymi w niekonwencjonalnych kontekstach. Niektóre utwory wykorzystują niezwykłe źródła dźwięku, takie jak fale mózgowe (Music for Solo Performer) lub emisje częstotliwości radiowych w jonosferze (Sferics), podczas gdy inne koncentrują się na fizycznych właściwościach fal dźwiękowych.

 

 

 

 

 

 

<poprzedni

następny>